Touching the Surface

Mentor Opleiding

Deze wereld heeft niet nog meer succesvolle mensen nodig, deze wereld heeft een nieuw soort 'leraren' nodig.  Mensen die vanuit een heldere visie, een diep innerlijk weten en een oprecht hart, richtinggevend kunnen zijn voor anderen.

Het leraarschap houdt in dat je vanuit een diepe liefde voor je medemens en alle leven op aarde, vanuit je eigen-wijsheid een unieke bijdrage kunt leveren. Deze Mentor Opleiding is voor allerlei soorten (aspirant) coaches, begeleiders en hulpverleners die een rijke basis willen leggen in hun rol als mentor en 'leraar' in de breedste zin van het woord.

Inhoud

De Mentor Opleiding is er op gericht je rol als begeleider een intensieve impuls te geven en jezelf te ontwikkelen als mentor voor anderen in hun proces van menswording. In deze opleiding zul je gedurende een aantal maanden met een kleine groep gelijkgestemden jezelf op een dieper niveau ontwikkelen in je rol als coach, hulpverlener of therapeut.

Deze opleiding geeft je rol als hulpverlener een verdiepingsslag doordat je:

 • diepgravend begrip en kennis krijgt over het ruimere perspectief op menswording

 • een diep vertrouwen ontwikkelt in jezelf, in het leven en de mens tegenover je

 • het proces waarbinnen mensen zich bevinden leert herkennen en duiden

 • je eigen-wijsheid en intuïtieve weten leert inzetten 

 •  potenties bij anderen leert herkennen om zo visies en vergezichten te kunnen aanreiken aan mensen
   

Het gehele programma bestaat uit een afwisseling van theorie (colleges door Jentien Keijzer), doorlopende zelfbespiegeling (reflectie verslagen, thuiswerk oefeningen en feedback) intervisie (uitwisseling, verdieping met medestudenten/college'a) en supervisie (mentoring en reflectie van Jentien Keijzer) om zo jouw rol als begeleider of coach  te verdiepen tot leraar in de breedste zin van het woord.

 

De inhoud van de Mentor opleiding is geïnspireerd op nieuw wetenschappelijk onderzoek en esoterische werken van oa.:
A. Maslow  (Zelfactualisatie) - Alice. A. Bailey  (Dicipelschap) - Sat Shree (Journey of Consciousness) 

Programma

Het programma van de Mentor Opleiding is een korte maar intensieve opleiding die bestaat uit drie modules: 
 

 1. De 1e module gaat over je eigen ontwikkeling. Het staat in teken van innerlijke inzicht en verdieping en persoonlijk leiderschap. Deze module bestaat uit vier dagen verdeeld over twee maanden waarin je middels colleges, verdiepingsoefeningen en reflecties waarin je 'jezelf binnenstebuiten keert' en bespiegelingen ontvangt om jezelf op een verdiepend niveau te leren kennen en begrijpen.
   

 2. De 2e module  gaat het over je rol als professional. Het staat in het teken van de ontwikkeling en verdieping van je eigen stijl, houding, visie en werkwijze als begeleider en mentor. Deze module bestaat uit vier dagen verdeeld over twee maanden waarin je middels colleges, verdiepingsoefeningen en reflecties een invulling gaat geven aan jou eigen-wijze van mentorschap.
   

 3. De 3e module gaat over verdieping en integratie. Deze module bestaat uit een drietal korter durende (intervisie) bijeenkomsten verdeeld over 3 maanden waarin je dat wat je geleerd en ontwikkeld hebt, een levende plek te geven in je dagelijks leven en werk.

Overzicht van het inhoudelijke programma:
 

Zelfinzicht & Persoonlijk leiderschap

1e module:  30 uur

 

De opleiding start met een diepzeeduik in jezelf. Deze fase is er op gericht een diepgravend inzicht in jezelf te krijgen en in je eigen proces van menswording en jezelf verder te ont-wikkelen. Vaak is het zo dat we 'onderwijzen wat we zelf moeten leren', dus zelfinzicht en persoonlijke leiderschap ontwikkelen is de sleutel tot het werkelijk mentor kunnen zijn voor de ander. 
Vanuit verschillende invalshoeken zul je onderzoek doen naar jouw levensbestemming, je aspiraties en professionele rol om zo je volledige potentieel helder te krijgen.

 

Thema's en ontwikkel doelen binnen deze eerste fase zijn onder andere:

 • grondige zelfkennis en doorlopende zelfreflectie: dmv zelfonderzoek technieken,  journaling, oefeningen en reflectieverslagen;

 • het ontwikkelen van een gezond  ego: een persona die ten dienste staat van een volwaardig bewust zelf;

 • emotionele volwassenwording & persoonlijk leiderschap: jezelf in zijn geheel leren 'containen' en spaceholden, het ontwikkelen van zelfsturing en & zelfbeschikking

 • zelfrealisatie & dicipelschap: leven vanuit aspiratie en werken vanuit dienstbaarheid;

 • potenties in jezelf te herkennen en deze in te zetten om gidsend en mentorend te zijn voor anderen.

Werkvormen:

interactieve colleges geleid door Jentien Keijzer, groepsbijeenkomsten, verdiepingsoefeningen, intervisie, thuiswerkopdrachten, reflectieverslaglegging

Module 1 omvat vier bijeenkomsten van maart t/m april 2021:
dinsdag 2 maart en woensdag 3 maart, woensdag 31 maart en woensdag 28 april van 10.00 tot 17.00 te Amerongen

Visie & Houding 

tweede module :  30 uur

 

De tweede fase zal in het teken staan van het ontwikkelen van jouw unieke houding, visie en werkwijze in je vak als coach/begeleider of hulpverlener. Aan de basis van het mentorschap voor anderen ligt een diep vertrouwen in het leven en de mens tegenover je, inzicht in ons bestaan en begrip van de context rondom het menszijn. 
Vanuit dit inzicht zul je zelf onderzoek gaan doen naar de samenhang en verbanden tussen jouw eigen ontwikkelingsreis als mens en je missie en aspiratie als professional. Om vervolgens te ontwerpen hoe je  jouw ervaringsdeskundigheid op een passende wijze kunt delen met anderen. 

Thema's en leerdoelen voor deze fase zijn onder andere:

 • een brede en ruime visie op het leven en mensen vanuit wetenschappelijk & esoterisch perspectief

 • begrip ontwikkelen in wat het 'leraarschap'  inhoudt en welke verantwoordelijkheid dit naar onszelf en de ander meebrengt;

 • het  ontwikkelen van vertrouwen in onszelf als mentor: het aanboren van 'innerlijk weten' en oefenen met  jouw eigen wijze van intuïtief begeleiden,;

 • 'space-holder' te zijn voor alles dat zich bij een ander aandient

 • het toe-eigenen van een unieke richting,  stijl en houding in jouw vak/rol als hulpverlener

werkvormen: interactieve colleges geleid door Jentien Keijzer, verdiepingsoefiningen, intervisie, supervisie & verdiepingsverslaglegging

Module 2 omvat vier bijeenkomsten april t/m juli 2021 : dinsdag 18 en woensdag19 mei, woensdag 16 juni en woensdag 7 juli van 10.00 tot 17.00 uur te Amerongen

Verdieping & Uitwisseling

3e module: 12 uur 

De derde fase bestaat uit de toepassing van eerder gevormde inzichten, nieuwe ervaringen creëren en het ontvangen van hulpmiddelen tijdens intervisie en supervisie sessies. Dit onderdeel is een verdere verdieping op de twee eerdere fases om toegepaste kennis, ervaring en inzichten  om te vormen tot (eigen) wijsheid. In deze laatste fase gaat het om het concreet vormgeven van jouw unieke manier van werken met mensen en krijg je bespiegelingen, praktische tools en hulpmiddelen om in te zetten tijdens begeleiding.

Thema's en leerdoelen voor deze fase zijn onder andere:

 • het integreren van opgedane kennis en inzicht in je werk middels feedback en supervisie

 • je valkuilen en uitdagingen herkennen en hiermee effectief leren omgaan

 • kritisch naar (maatschappelijke) ontwikkelingen en gebeurtenissen leren kijken en hierop te antiperen in je werkzaamheden

 • je eigen vorm, 'kleur' en richting als hulpverlener verder verinnerlijken en uitbreiden

 • het ontwerpen van je eigen 'werkvormen' en deze onderwijzen aan medestudenten

Werkvormen: uitwisselingsbijeenkomsten, theoretische verdieping, integratie opdrachten, intervisie & supervisie, afrondingsverslag

Module 3 omvat 3 kortere bijeenkomsten september t/m november 2021 

woensdag 8 sept, woensdag 6 oktober en woensdag 3 november van 10.00 tot 13 uur

Tijdens deze Mentor Opleiding word je in een informele groepssetting uitgenodigd volledig jezelf te zijn, je bewustzijn te openen en jezelf te ont-wikkelen. 

 • docenten: Jentien Keijzer (psycholoog) ism Rosan Oosterom (teacher & mentor)
   

 • locatie: Napoleonschuur te Amerongen  
   

 • duur:  11 bijeenkomsten met een totaal van 70 contacturen
   

 • groepsgrootte: maximaal 10  personen
   

 • kosten: 1499,- euro (excl. 21% btw)
   

 • data:

  • 2 en 3 maart, 31 maart, 28 april, 18 mei, 19 mei, 16 juni & 7 juli - van 10.00 tot 17.00 uur

  • 8 sept - 6 oktober- 3 november van  10.00 tot 13.00 uur

 • aanmelding gaat via onderstaand inschrijfformulier, toelating zal plaatsvinden op basis van een intake gesprek

NB. De Mentor Intensive is  niet gecertificeerd of geaccrediteerd, je ontvangt dus geen diploma. Wel ontvang je een bewijs van deelname en cursusmateriaal.

Praktische informatie

Notebook and Pencil

Schrijf je nu in voor de Mentor 

Intensive

arrow&v
 

Jentien Keijzer

© 2019 

Jentien Keijzer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en blijf op de hoogte van mijn publicaties en activiteiten

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon

Contact

Jentien  Keijzer

info@jentienkeijzer.nl

+31 (0) 6 52 62 86 81

Amerongen 

Nederland