Sunrise on Nature

Nieuwe Psychologie

Perspectieven op het menszijn vanuit de bewustzijnstransformatie

Er is momenteel een ingrijpende transformatie gaande in bewustzijn. Voor ons als mensen leidt dit tot een toename van onze geestelijke vermogens en herdefinitie van wie wij werkelijk zijn. Onze identiteit ondergaat een gedaanteverwisseling waardoor datgene waar we 'ik' tegen zeggen ook radicaal verandert. Deze bewustzijnstransformatie leidt tot een nieuwe vorm van menszijn. Van ons als individu vraagt dat een nieuwe manier van denken, leven en handelen. Van begeleiders (coaches, therapeuten, hulpverleners of onder welke pluimage van 'liefhebbers van mensen' je ook valt) vraagt dit om een Nieuwe Psychologie.

Programma

Deze online studiegroep Nieuwe Psychologie bestaat uit  12 online bijeenkomsten waarin je door middel van interactieve colleges een reis zult maken door het Nieuwe Menszijn. Jentien Keijzer geeft tijdens de colleges nieuw wetenschappelijke en en esoterische reflecties het proces van de huidige bewustzijnstransformatie en het nieuwe soort menszijn dat zich hieruit aandient. 
Tijdens de opleiding krijg je nieuwe perspectieven op jezelf en zijn eveneens zeer geschikt om te integreren in je eventuele werk met anderen als hulpverlener, coach of begeleider. 

In de 12 interactieve seminars zal achtereenvolgens de volgende thematiek behandeld worden:

Image by Maximilian Weisbecker

College 1 & 2: De gedaanteverwisseling van het 'Ik'

Onze  menselijke identiteit ondergaat een gedaante verwisseling. De mens waar we als hulpverlener mee werken is onderwerp van ingrijpend veranderingsproces. Deze transformatie heeft vele implicaties en gevolgen. Voor persoonlijke zingeving, dat waar we 'ik' tegen zeggen, eigenlijk de gehele manier waarop we ons leven inrichten. En daarmee verandert ook  (geestelijke) gezondheid en mentale problemen. In plaats van de huidige mens als standaard te gebruiken voor ziekte en gezondheid, zullen we het nieuwe menszijn als standaard moeten gaan zien. Maar wat kenmerkt dit nieuwe menszijn? In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de gedaante verwisseling van de identiteit en de kenmerken van het nieuwe menszijn.

Image by Maximilian Weisbecker

College 3 & 4: Leven & dood: de eeuwige cyclus

Een van de gevolgen van de indentiteitsverandering van de mens, is dat het perspectief op leven en dood radicaal wijzigt. Er bestaat niet meer zoiets als een begin en een einde, maar het leven bestaat uit een cyclus van verschillende bewustzijnstoestanden. In deze colleges wordt ingegaan op de aard van de dood, de aard van het leven tussen levens en de fasen van deze verschillende bewustzijnsstaten. 

Image by Maximilian Weisbecker

Lichaam &  de tempel van de ziel 

Het lichtaam is een verfijnd instrument die een unieke codetaal spreekt. Het is de stem van onze ziel, en daarmee een waarheidsmachine. Het lichaam heeft een unieke taal waarmee zij middels signalen communiceert over het individuele welzijn, geluk en gezondheid. Een intieme relatie en verbinding met het lichaam en het leren verstaan van haar boodschappen is een essentiële kunde binnen het nieuwe menszijn. In deze colleges wordt het lichaam als communicerend vehikel en instrument behandeld en krijg je inzicht in de betekenis van de signalen en taal van het lichaam als waarheidsmachine.

Image by Daniil Kuželev

Leven & Dood: de eeuwige cyclus 

Wat is de betekenis van mijn leven en mijn levensverhaal? Welke wijsheid draag ik bij me? Hoe integreer ik mijn unieke levenswijsheid in mijn alledaagse leven? Tijdens deze bijeenkomst gaat het over het herkennen van de essentiële 'les' in jouw levensverhaal en krijg je inzicht in jouw eigen wijsheid die je mag uitdelen.

Helping Hands

Dienstbaarheid & Aspiratie: aanblazing van je ziel 

Wat is mijn aspiratie? Hoe ben ik van betekenis in deze wereld? Op welke manier kan ik een voor mij zinvolle bijdrage leveren die bij me past? Tijdens deze bijeenkomst gaat het om een helder begrip te krijgen van wat je hier te doen hebt en hoe jouw kwaliteiten instrumenteel kan inzetten voor je levensmissie.

Image by Ravi Pinisetti

Het Nieuwe Menszijn; jouw nieuwe Zijn 

Hoe verblijf ik met een been in het mysterie en met een been op de wereld?  Hoe kan ik inzicht krijgen in de kansen van mijn persoonlijke uitdagingen en meebewegen in plaats van met te verzetten?  Tijdens deze bijeenkomst gaat het over hoe je met de kwaliteit van je aanwezigheid (presence) een  actieve partner kan zijn in jouw ontvouwende levensproces.

In een informele groepssetting word je uitgenodigd je bewustzijn te openen en jezelf te ont-wikkelen. 
Om nieuw wetenschappelijke kennis en leringen uit oude wijsheidstradities in je op te nemen en te integreren in je persoonlijke en eventueel je professionele leven.

 • docent: Jentien Keijzer (psycholoog)
   

 • locatie: & Amerongen - Utrechtse Heuvelrug
   

 • duur:  12 online seminars van 1,5 uur 
   

 • data:

  • eind 2022 a begin 2023
    

 • kosten: €1199,- euro (excl. 21% btw) ​
   

NB. De cursus is  niet gecertificeerd of geaccrediteerd, je ontvangt geen diploma. Wel ontvang je desgewenst een bewijs van deelname desgewenst. 

Praktische informatie

Schrijf je nu in voor de de cursus
Persoonlijke

Bewustzijnsontwikkeling

arrow&v

Dank je wel! Je aanmelding is verstuurd