top of page
Abstract Gradient

Cursus Nieuwe Psychologie

Perspectieven op het menszijn vanuit de bewustzijnstransformatie

Er is momenteel een ingrijpende transformatie gaande in bewustzijn. Voor ons als mensen leidt dit tot een toename van onze geestelijke vermogens en herdefinitie van wie wij werkelijk zijn. Deze evolutionaire groeisprong brengt een nieuwe vorm van menszijn, dat vraagt om een Nieuwe Psychologie. Het vraagt nieuwe perspectieven op wat dit menszijn behelst en hoe dit praktisch vorm te geven in ons moderne leven. Tegelijkertijd vraagt het om herinneringen aan onze ware oorsprong weer levend te maken. Nieuwe Psychologie geeft perspectieven op de nieuwe mens die geboren wordt zodat we onszelf in vertrouwen door deze transformatie kunnen navigeren.

Inhoud

Tijdens de ingrijpende bewustzijnstransformatie die momenteel gaande is, ondergaat onze identiteit een gedaanteverwisseling: datgene waar we 'ik' tegen zeggen verandert. Veel mensen ervaren zichzelf en de wereld waarin zij leven vanuit een ruimer en omvattender perspectief en voelen een diepe behoefte om vrijer, authentieker en bewuster te leven. 

 

Nieuwe Psychologie biedt perspectieven vanuit esoterische- en nieuwe wetenschap op deze veranderingen in de menselijke 'gebruiksaanwijzing' en geeft je praktische handreikingen om dit Nieuwe Menszijn voor jezelf te ontdekken en belichamen.  Door een combinatie van teachings en reflecties van Jentien Keijzer op verschillende thema's, verdiepende ervaringen en uitwisseling met gelijkgestemden, krijg je richting en houvast in wat voor jou dit nieuwe menszijn inhoudt.
 

NB. Deze cursus ook uitermate geschikt voor voor hulpverleners, (yoga) docenten, coaches en therapeuten die voelen dat de houdbaarheidsdatum van de huidige psychologie en kijk op menselijke problemen is bereikt en zich willen laven en laten inspireren door nieuwe perspectieven op het proces van menszijn in deze moderne tijd.

Programma

De cursus beslaat een reis door het Nieuwe Menszijn, vanuit het perspectief van een Nieuwe Psychologie. Het programma bestaat uit een combinatie van teachings van Jentien Keijzer waarmee je kennis en begrip vergroot wordt, verdiepende ervaringen door geleide oefeningen, schrijfopdrachten en meditaties, uitwisseling met gelijkgestemden en bespiegelingen van Jentien op jouw vragen en ervaringen. Op deze manier worden hoofd, hart en lichaam aangesproken, zodat de bijeenkomsten een transformerende werking zullen hebben.
 

De cursus in vogelvlucht:

Abstract Clouds

Onze muliti-dimensionale identiteit

Wie ben ik? En waarvoor ben ik hier? De vragen die we ons al sinds mensenheugenis stellen.  Je leert jezelf begrijpen vanuit een ruimer perspectief  en de multi- gelaagdheid van je eigen 'ik' te onderscheiden: je ego, ziel en non-duale identiteit.

Abstract Clouds

In- en ont-wikkeling van het ego

Je hebt een gezond ego nodig om een weergaloze ziel te dienen. Hoe ontwikkelen psychologisch gezond, en waarin raken we verdwaald? Je leert hoe het ego gevormd wordt, herkennen waar jij je ware essentie kwijtraakt en gaat op zelfonderzoek.

De bewustzijnstransformatie

Wat gebeurt er momenteel in ons bewustzijn?  We ontwikkelen een nieuwe identiteit. Je leert over waarom deze huidige tijd zo turbulent is, hoe ons waarnemend vermogen wordt vergroot en wat het nieuwe menszijn inhoud vanuit verschillende dimensies en perspectieven op ons dagelijks leven.

Geometric Minimalist Abstract

Transpersoonlijke- & zielskwaliteiten

Hoe kunnen we onze bezieling ervaren, kennen en weten welke intenties en uitdagingen je hebt op deze laag van je identiteit. Je leert je  hoe je vanuit ziels-of transpersoonlijk bewustzijn te verhouden tot levensuitdagingen en het verlangen van je ziel herkennen.

Abstract Background

Leven als natuurfenomeen

De mens is een natuurverschijnsel, en daarom ontwikkelt je je ook net als alle organismen aan universele wetmatigheden. Je leert over cyclische evolutie en universele wetten die allesbepalend zijn in ons dagelijks leven en hoe je daarmee kunt samenwerken en meebewegen.

Abstract Clouds

Relaties & crises als instrument voor groei

Relaties & crises zijn 'moderne kloosters': je komt je zelf er genadeloos tegen. Hoe kunnen relaties & crises instrumenten zijn in jouw ontwaken? Je leert het verschil tussen hechting en afhankelijkheid en onderzoekt hoe jij vrij kunt zijn in verbinding. 

Praktische informatie

Tijdens de online bijeenkomsten zullen bovenstaande thema's uitgebreid worden behandeld en worden geintegreerd door middel van oefeningen, visualisaties en meditaties. Ook zal er tijd zijn voor onderlinge uitwisseling en reflectie op jouw ervaringen. Weet wel, de nadruk van deze cursus ligt op het opdoen en integreren van nieuwe kennis en inzichten, en niet zozeer op het uitgebreid uitdiepen van persoonlijke kwesties. Mochten er zaken bij je worden geraakt die meer persoonlijke aandacht behoeven, is er altijd de mogelijkheid om een 1 op 1 afspraak te plannen.


Online bijeenkomsten:

  • locatie: online video meetings

  • data: voorjaar 2024

  • tijd: 10.00 tot 12.00

  • kosten: €  ​650,- euro (excl. 21% btw
     

De cursus is  niet gecertificeerd of geaccrediteerd, je ontvangt geen diploma. Wel ontvang je desgewenst een bewijs van deelname. 

bottom of page