top of page
Abstract Gradient

Opleiding
Nieuwe Psychologie

Therapie, coaching en begeleiding vanuit de meervoudige bewustzijnslagen van onze identiteit

De reguliere psychologie kijkt naar de ontwikkeling en de uitdagingen van onze persona, ons ego. Vele spirituele tradities wijzen juist dit egoïsche kijken af, we moeten ons ego verlaten, elimineren of doorzien als illusie. Vanuit de Nieuwe Psychologie is het niet of-of. We zijn wezens die uit een mulit-dimensionale identiteit bestaan, we zijn zowel ons ego, als onze bezieling als non-duaal bewustzijn. De Opleiding Nieuwe Psychologie leert je hoe je als hulpverlener kunt werken met al deze verschillende lagen van onze identiteit en geeft je kaders, handvatten en een modern vocabulaire voor het begeleiden van anderen.

Inhoud

Waar de reguliere psychologie de neiging heeft ons menszijn te krap te benaderen, hebben spirituelen vaak de neiging om het menszijn te ruim aan te vliegen. Waar we in de reguliere psychologie vast komen te zitten in een fixen, verbeteren of oplappen van onze persona, raken we losgezongen van onze dagelijks  leven wanneer we opstijgen in spirituele hoogten en abstracties. 

 

In de opleiding Nieuwe Psychologie maken we een reis door de verschillende aspecten van ons wezen. Zowel onze persona, als onze ziel als onze meest abstracte non-duale identiteit wordt belicht, en je leert de specifieke mechanismen, functies en intenties van iedere laag van onze identiteit herkennen. 

Zo leer je je onderscheidend vermogen te ontwikkelen en hoe ieder aspect van onze meervoudige identiteit iets anders van je vraagt: een andere manier van kijken en benaderen. En dus ook een andere manier van hulpverlenen: een ander perspectief en andere handreikingen naar cliënten.

Onze multidimensionale identiteit

Schermafbeelding 2023-09-07 om 10.48.41.png

De opleiding Nieuwe Psychologie geeft je:

 • uitgebreid theoretisch begrip in onze simultane meervoudige menselijke identiteit, ofwel de Nieuwe Psychologie

 • grondig zelfinzicht in de verschillende lagen van je identiteit door middel van verdiepende oefeningen, integratie en uitwisseling met medestudenten;

 • een  reisgids om vanuit een omvattender perspectief, nieuwe kaders en  modern vocabulaire bij het begeleiden van anderen vanuit een omvattend mensbeeld
   

Het gehele programma bestaat uit een afwisseling van theorie (theoretische bespiegelingen door Jentien Keijzer), verdiepende oefeningen, actieve zelfreflectie, (journaling, thuiswerk opdrachten reflecties) intervisie (uitwisseling  met medestudenten/college's) en supervisie van Jentien om jouw manier van hulpverlenen en begeleiden te verdiepen op een manier die bij jou als professional past.

Abstract Gradient

"Wanneer we ons perspectief van onze identiteit verder oprekken, een ruimer bewustzijn creëren, volgt dat moeitelozer leven en innerlijke vrijheid simpelweg het gevolg zijn".

Programma

Het programma van de opleiding Nieuwe Psychologie bestaat uit 8 opleidingsdagen verdeeld over twee modules.

Eerste module

De opleiding start met een diepzeeduik in de verschillende bewustzijnslagen van jouw identiteit. Deze fase is er op gericht om diepgravend inzicht in jezelf en de verschillende lagen van jouw 'ik' te krijgen en je bewustzijn gelaagder en ruimer te ontwikkelen. We kunnen anderen slechts helpen tot waar we onszelf ontwikkeld hebben, dus daarom gebruiken we onze eigen uitdagingen, valkuilen en vraagstukken om te leren en ontwikkelen.

Tweede module

De tweede module gaat over hoe je alle opgedane kennis en ervaringen over je deze meervoudige identiteit handen en voeten geeft in jouw werk met anderen.  Zo worden  o.a. persoonlijke hechtingsproblematiek, verslaving, relaties en geestelijk lijden vanuit de verschillende identiteiten belicht en je krijgt overzicht in wanneer er wat van jou als begeleider gevraagd wordt. Je leert je onderscheidend vermogen ontwikkelen in de gelaagdheid van de menselijke 'zelf', zodat je meer kunt differentiëren, schakelen en dubbel-kijken tijdens je therapeutisch of coaching werk.
 

De opleiding Nieuwe Psychologie is dus enerzijds een diepgaand persoonlijk transformatieproces waar jij zelf doorheen gaat en heeft daarnaast als doel om jou als hulpverlener een concreet raamwerk en methodische tools te geven in je begeleiding van anderen.​

Overzicht van het inhoudelijke programma:

Wie ben ik? Een reis door alle bewustzijnslagen van je identiteit

1e module:  4 dagen 

 

In deze eerste vier opleidingsdagen staan de vragen 'wie ben ik?' centraal. Er wordt in deze eerste helft  uitgebreid ingegaan op onze verschillende lagen van identiteit: onze persona, onze transpersona (de ziel) en over de non-duale grondslag die wij ten diepste zijn. Per laag leer je wat de mechanismen en kenmerken zijn, maar ook wat de intenties en verlangens zijn van onze verschillende lagen in identiteit.  In deze eerste module gebruik je jezelf als 'werk-materiaal': je eigen levenservaringen en uitdagingen zijn de hulpmiddelen waarmee je nieuwe kennis integreert en je ervaringen tijdens de opleiding verdieping geeft.

Thema's en ontwikkel doelen binnen deze eerste fase:

 • diepgravend inzicht en begrip in de verschillende lagen van ons 'ik' (ego, ziel, non-duaal)

 • ervaringen opdoen zodat mechanismen en werking van verschillende lagen herkend worden

 • in eigen uitdagen het meervoudige perspectief kunnen onderscheiden en drie-dubbel-kijken

 • weten wat er van ons gevraagd wordt tijdens persoonlijke uitdagingen, wat het verlangen is van de ziel en hoe we kunnen rusten in non-duale gewaarwording

 • uitgebreid onderzoek naar de werking van ons eigen ego: jouw hechtingstijlen, copingsstrategieën, emotionele volwassenwording en (intieme) relaties gaan zorgvuldig onder de loep

Werkvormen & Inhoud

interactieve colleges, verdiepingsoefeningen, stilte- en meditatie oefeningen, intervisie, thuiswerkopdrachten, reflectieverslaglegging

De inhoud van deze module is geïnspireerd op filosofische en esoterische werken van oa.:

Alexander Zöllner, Alexander Smit, Krishnamurti, Hans Knibbe, Alice A. Bailey e.v.a.

Abstract Background

'De ander' - Een reis door het multidimensionale hulpverlenen

2e module:  4 dagen 

 

De tweede fase zal in het teken staan van het hoe jij als professional vanuit deze ruimere en omvattender mensbeeld anderen kunt begeleiden. We zullen werken met ingebrachte casussen en concrete voorbeelden waardoor je een helder idee en ook gevoel krijgt bij wat dit 'muli-dimensionale' begeleiden inhoudt En ook, hoe jij het op een manier kunt integreren en inpassen in je huidige manier van begeleiden.

De opleiding geeft geen absolute waarheden, maar perspectieven, handreikingen, suggesties en veel inspiratie voor jou werken met mensen.

Thema's en leerdoelen voor deze fase:

 • multi-dimensionale hulpverlening: valkuilen, uitdagingen en ingebrachte casuïstiek 

 • belang en toe-eigenen van het fenomeen 'dubbelkijken' en 'optiek verhoging' in therapeutisch werk

 • differentiëren in dimensies: weten en aanvoelen wanneer er wat van ons gevraagd wordt in begeleiding

 • integratie en verdieping in jouw bestaande werkwijze: hoe kan alles uit de opleiding jouw unieke wijze integreren met al het bestaande wat al werkt in jouw begeleiding.

Werkvormen & Inhoud

interactieve colleges, verdiepingsoefeningen, stilte- en meditatie oefeningen, intervisie, thuiswerkopdrachten, reflectieverslaglegging

De inhoud van deze module is geïnspireerd op filosofische en esoterische werken van oa.:

Alexander Zöllner, Alexander Smit, Krishnamurti, Hans Knibbe, Alice A. Bailey e.v.a.

Praktische informatie

Tijdens de opleiding Nieuwe Psychologie word je in een informele e groepssetting uitgenodigd volledig jezelf te zijn en je zelf verder te ontwikkelen. Zowel persoonlijk als professioneel. Er zijn geen tests, examens of beoordelingen in de traditionele vorm die we bij veel opleidingen kennen. Wel vraag ik je om een zo open mogelijke mind en nieuwsgierige houding, een warm hart voor jezelf en je medemens en een fascinatie voor de potentie en groei van onze menselijke ontwikkeling.

 

De constante rode draad is om theoretische kennis, ervaring en inzichten om te vormen tot een verdieping in jouw manier van het begeleiden en helpen van anderen. 

 • docente: Jentien Keijzer (psycholoog) 

 • locatie: Amerongen  

 • data: woensdag en 8 november, 22 november, 6 december, 20 december, 2023  en 10 januari, 24 januari, 7 februari en 14 februari 2024 

 • Maandagen 8 januari, 22 januari, 5 februari, 12 februari, 26 februari, 11 maart, 25 maart en 8 april 2024
  • de dagen zijn exclusief lunch of diner

 • tijd: 10.00 tot 17.00 uur 

 • groepsgrootte: maximaal 10 tot 12 personen

 • kosten zelfstandigen: € 1990,- (excl. 21% btw)​, kosten particulieren: € 1990,- (incl. 21% btw),

 • aanmelding gaat via onderstaand inschrijfformulier, toelating zal plaatsvinden nav. een kort telefonisch intake gesprek.


NB. De Opleiding Nieuwe Psychologie is  niet gecertificeerd of geaccrediteerd, je ontvangt dus geen diploma. Wel ontvang je desgewenst een bewijs van deelname en het volledige cursusmateriaal.

Praktische informatie

Abstract Background

Schrijf je nu voor 
Nieuwe 
Psychologie

arrow&v

Dank je wel! Je aanmelding is verstuurd

Inschijving Nieuwe Psycologie
bottom of page