Sunrise on Nature

Cursus Persoonlijke 

Bewustzijnsontwikkeling 

Verdieping, integratie en verruiming van je  bewustzijn

De cursus Persoonlijke Bewustzijnsontwikkeling is een mystieke reis door jouw eigen bewustzijn. Deze cursus is een verdiepingsslag in jouw bewustzijnsont-wikkeling. Tijdens de bijeenkomsten zul je onder begeleiding van Jentien Keijzer een diepzeeduik maken in jezelf, om vanuit zelfonderzoek bij je eigen-wijsheid te komen. Wat tevens je 'ontvangstruimte' voor de ander vergroot en verruimt.

Deze cursus is voor een ieder die zoekt naar meer innerlijk begrip, verbinding met zichzelf en de ander, verdieping en een ruimere kijk op het proces van menszijn.

Programma

Aan de hand van een aantal thema's zul je je op een dieper niveau bewust worden in eigen leven. De cursus Persoonlijke Bewustzijnsontwikkeling legt een verbinding tussen kennis en ervaring, wat leidt tot eigen - wijsheid.

De cursus bestaat uit vier dagdelen waarin aan de hand van een aantal thema's achtereenvolgens eerst wetenschappelijke en en esoterische reflecties worden behandeld, die vervolgens worden geïntegreerd in verdiepende oefeningen, uitwisselingen met anderen en bespiegelingen van Jentien Keijzer op wat zich bij jou aandient.

In de vier dagdelen zal achtereenvolgens de volgende thematiek behandeld worden:

Image by Maximilian Weisbecker

Thema 1: Persoonlijk leiderschap & Innerlijke autoriteit

Wat betekent het om vanuit innerlijke autoriteit te leven? Hoe ontwikkel ik persoonlijk leiderschap? Waar ligt mijn basis voor zelfvertrouwen? Tijdens deze bijeenkomst ga je op een dieper niveau kijken naar de relatie tussen jezelf en je hoger Zelf en krijg je inzicht in jouw innerlijke kompas waar vanuit je leiding kunt nemen over je eigen leven. 

Image by Daniil Kuželev

Thema 2 -  Het betekenisvolle levensverhaal & Eigen-wijsheid

Wat is de betekenis van mijn leven en mijn levensverhaal? Welke wijsheid draag ik bij me? Hoe integreer ik mijn unieke levenswijsheid in mijn alledaagse leven? Tijdens deze bijeenkomst gaat het over het herkennen van de essentiële 'les' in jouw levensverhaal en krijg je inzicht in jouw eigen wijsheid die je mag uitdelen.

Helping Hands

Thema  3 -  Purpose & Dienstbaarheid

Wat is mijn aspiratie? Hoe ben ik van betekenis in deze wereld? Op welke manier kan ik een voor mij zinvolle bijdrage leveren die bij me past? Tijdens deze bijeenkomst gaat het om een helder begrip te krijgen van wat je hier te doen hebt en hoe jouw kwaliteiten instrumenteel kan inzetten voor je levensmissie.

Image by Ravi Pinisetti

Thema  4 -  Intuïtie & transformerend 'zijn'

Hoe verblijf ik met een been in het mysterie en met een been op de wereld?  Hoe kan ik inzicht krijgen in de kansen van mijn persoonlijke uitdagingen en meebewegen in plaats van met te verzetten?  Tijdens deze bijeenkomst gaat het over hoe je met de kwaliteit van je aanwezigheid (presence) een  actieve partner kan zijn in jouw ontvouwende levensproces.

In een informele groepssetting word je uitgenodigd je bewustzijn te openen en jezelf te ont-wikkelen. 
Om nieuw wetenschappelijke kennis en leringen uit oude wijsheidstradities in je op te nemen en te integreren in je persoonlijke en eventueel je professionele leven.

 • docent: Jentien Keijzer (psycholoog)
   

 • locatie: & Amerongen - Utrechtse Heuvelrug
   

 • duur:  vier dagdelen van 3,5 uur 
   

 • data: najaar 2022 - data worden binnenkort online gezet
   

 • kosten: €590,- euro (incl. 21% btw) ​
   

NB. De cursus is  niet gecertificeerd of geaccrediteerd, je ontvangt geen diploma. Wel ontvang je desgewenst een bewijs van deelname desgewenst. 

Praktische informatie

Schrijf je nu in voor de de cursus
Persoonlijke

Bewustzijnsontwikkeling

arrow&v

Dank je wel! Je aanmelding is verstuurd