top of page
Touching the Surface

Mentor Opleiding

Deze wereld heeft niet nog meer succesvolle mensen nodig, deze wereld heeft een nieuw soort 'leiders' nodig. Mensen die vanuit een heldere visie, een innerlijk weten en een oprecht hart, richtinggevend kunnen zijn voor anderen. Dit soort leiderschap houdt in dat je vanuit een diepe liefde voor je medemens en alle leven op aarde, vanuit je eigen-wijsheid een bijdrage levert.

 De Mentor Opleiding geeft je een routekaart voor jouw eigen weg in dit nieuwe soort leiderschap. De opleiding is geschikt voor allerlei soorten therapeuten, (aspirant) coaches, begeleiders en hulpverleners of simpelweg liefhebbers van mensen, die een rijke basis willen leggen in hun rol als mentor en 'leraar' in de breedste zin van het woord.

Inhoud

De betekenis van het woord Mentor is 'Een ervaren persoon die, op basis van eigen kennis en ervaring, een ander persoon adviseert en begeleidt'.

In de Mentor Opleiding word je begeleid om jouw mentor-rol een intensieve impuls te geven en jezelf (verder) te ontwikkelen als begeleider en gids voor anderen. In deze opleiding zul je gedurende een aantal maanden met een kleine groep gelijkgestemden jezelf onderdompelen in alle facetten die het mentorschap behelst.

De Mentor Opleiding geeft een verdiepingsslag doordat je aan de slag gaat met:

 • begrip en kennis te ontwikkelen in een ruim perspectief op (je eigen proces van) menswording

 • het accepteren van je eigen narratief en dit in te zetten als mentor voor anderen

 • het toe-eigenen van een diep vertrouwen in jezelf als mens, als hulpverlener en in de mens tegenover je

 • het herkennen en inzetten van je je eigen-wijsheid en intuïtieve weten

 • het herkennen van processen en potenties bij anderen en ruimere perspectieven aanreiken

 • jezelf kunt leren 'gebruiken' als transformerende aanwezigheid in projecten, uitdagingen en doelen die voor je liggen
   

Het gehele programma bestaat uit een afwisseling van theorie (wetenschappelijke en esoterische bespiegelingen door Jentien Keijzer), verdiepende interpersoonlijke oefeningen, doorlopende zelfbespiegeling, (journaling, thuiswerk opdrachten reflecties) intervisie (uitwisseling, verdieping met medestudenten/college's) en supervisie (bespiegelingen van Jentien Keijzer) om zo jouw mentorschap vorm te geven op een manier die aansluit bij jouw wezen.

 

De Mentor Opleiding geeft je een routekaart naar een nieuw soort leiderschap.

Naar het soort leiderschap waar je vanuit een diepe liefde voor je medemens en alle leven op aarde, vanuit je eigen-wijsheid een unieke bijdrage levert. De opleiding helpt je om helder te krijgen wat jij als mens hier uit te delen hebt en waarom. En om dit vervolgens in je eigen tempo vorm te gaan geven. Vanuit jouw levenservaring, je eigen biografie, je eigen visie en met jouw unieke gaven op een gebied die voor jou zin- en betekenisvol is.

Programma

Het programma van de Mentor Opleiding is een opleiding van 8 opleidingsdagen verdeeld over twee modules.

De eerste module  gaat over jou en jouw leven en in deze eerste vier opleidingsdagen staan de vragen 'wie ben ik?' en 'waarom ben ik hier?' centraal. Tijdens deze periode van zelfonderzoek en zelfontdekking zul je deze vragen op verschillende niveaus gaan onderzoeken, om hieruit voor jezelf logische en betekenisvolle antwoorden te destilleren.

 

De tweede module gaat over hoe je jouw bijdrage in deze wereld handen en voeten geeft. Hoe jij transformerend en gidsend kan zijn voor anderen. Tijdens deze vier opleidingsdagen zul je je verdiepen in jouw manier van mentor-zijn en hoe je je werkzaamheid vormgeeft. Dit hoeft niet perse een beroepsmatige uitingsvorm te zijn, maar dat kan absoluut.


De opleiding is enerzijds een persoonlijk transformatieproces waar jij zelf doorheen gaat en heeft daarnaast als doel om synergie aan te brengen tussen wie je bent, wat je gevormd heeft, waar je voor staat en wat je vervolgens doet in je leven.

Overzicht van het inhoudelijke programma:

Verdieping, Zelfinzicht & Persoonlijk leiderschap

1e module:  4 dagen (28 uur)

 

De opleiding start met een diepzeeduik in jezelf. Deze fase is er op gericht om diepgravend inzicht in jezelf en in je eigen proces van menswording te krijgen en jezelf verder te ont-wikkelen. Vaak is het zo dat we 'onderwijzen wat we zelf moeten leren', dus zelfinzicht en persoonlijk leiderschap is de sleutel tot het werkelijk mentor kunnen zijn voor de ander.
Vanuit verschillende invalshoeken zul je onderzoek doen naar jouw levensbestemming, je aspiraties en je schaduwen, om jouw menszijn zo volledig mogelijk te begrijpen.

Thema's en ontwikkel doelen binnen deze eerste fase zijn onder andere:

 • grondige zelfkennis en doorlopende zelfreflectie

 • je schaduwen/patronen herkennen en hiermee functioneel leren omgaan

 • leven vanuit een gezond  ego: een persona die ten dienste staat van een volwaardig bewust zelf;

 • persoonlijk leiderschap: het ontwikkelen van zelfsturing en & zelfbeschikking

 • potenties in jezelf te herkennen en deze in te zetten om gidsend en mentorend te zijn voor anderen

Werkvormen:

interactieve colleges, verdiepingsoefeningen, stilte- en meditatie oefeningen, intervisie, thuiswerkopdrachten, reflectieverslaglegging

De inhoud van deze module is geïnspireerd op nieuw wetenschappelijke werken en esoterische filosofieën van oa.:

A. Maslow, Alice. A. Bailey, Helena Blavatsky,  Alan Seale, Wiebe Veenbaas, Elisabeth de Koning, Eckhart Tolle, Gary Zukav, Sat Shree e. v. a.

Visie, Houding  & Dienstbaarheid

2e module:  4 dagen (28 uur)

 

De tweede fase zal in het teken staan van het vormgeven van je visie, houding en werkwijze in je vak als mentor voor anderen. Aan de basis van het mentorschap ligt een diep vertrouwen in het leven en de mens tegenover je, inzicht in ons bestaan en begrip van de context rondom het menszijn.
Vanuit dit inzicht zul je zelf onderzoek gaan doen naar de samenhang en verbanden tussen jouw eigen ontwikkelingsreis als mens en je missie en aspiraties als professional. Om vervolgens te ontwerpen hoe je  jouw ervaringsdeskundigheid op een passende wijze kunt delen met anderen.

Thema's en leerdoelen voor deze fase zijn onder andere:

 • het helder krijgen en formuleren van jouw aspiratie en inzicht op jouw krachtbronnen 

 • het heilige partnerschap tussen bezieling en persona: zelfrealisatie & discipelschap

 • het  ontdekken van jouw kanalen tot 'innerlijk weten' en intuïtie;

 • het toe-eigenen van een eigen richting, stijl en houding in jouw rol als mentor

 • het inzetten van jouw 'presence' in relatie tot je omgeving

werkvormen: interactieve colleges, verdiepingsoefeningen, stilte- en meditatie oefeningen, intervisie, supervisie & verdiepingsverslaglegging

De inhoud van deze module is geïnspireerd op nieuw wetenschappelijke werken en esoterische filosofieën van oa.:

A. Maslow, Alice. A. Bailey, Helena Blavatsky,  Alan Seale, Wiebe Veenbaas, Elisabeth de Koning, Simon Sinek, Eckhart Tolle, Gary Zukav, Sat Shree e. v. a.

Praktische informatie

In de Mentor Opleiding word je in een informele groepssetting uitgenodigd volledig jezelf te zijn en ben je vrij om het zo intensief te maken als je zelf wilt. Er zijn geen tests, examens of beoordelingen in de traditionele vorm die we bij veel opleidingen kennen. 

 

Tijdens de gehele opleiding gaat het over de toepassing van je eigen gevormde inzichten, het integreren van nieuwe ervaringen en begrip en voortdurende verdieping tijdens intervisie en supervisie sessies.

De constante rode draad is om kennis, ervaring en inzichten om te vormen tot (eigen)wijsheid door middel van theoretische onderdelen, integratie oefeningen, bespiegelingen, praktische handvatten om door te geven in je persoonlijke of professionele leven.

 • docenten: Jentien Keijzer (psycholoog) 

 • locatie: Napoleonschuur te Amerongen  

 • duur: ca. 6 maanden

  • 8 opleidingsdagen van 10.00 tot 17.00 uur en naar eigen invulling zelfstudie/integratie

 • groepsgrootte: 8 tot  10  personen

 • kosten particulieren: € 1990,- (incl. 21% btw)

 • kosten zelfstandigen/bedrijfsinvestering: 2150 (excl. 21% btw)

 • data:

  • najaar 2023

 • aanmelding gaat via onderstaand inschrijfformulier, toelating zal plaatsvinden nav. een kort telefonisch intake gesprek.


NB. De Mentor Opleiding is  niet gecertificeerd of geaccrediteerd, je ontvangt dus geen diploma. Wel ontvang je desgewenst een bewijs van deelname en cursusmateriaal.

Praktische informatie

Notebook and Pencil

Schrijf je nu in voor de Mentor 

Opleiding

Dank je wel! Je aanmelding is verstuurd

Inschijving Mentor Opleiding
bottom of page