Touching the Surface

Mentor Opleiding

Deze wereld heeft niet nog meer succesvolle mensen nodig, deze wereld heeft een nieuw soort 'leiders' nodig. Mensen die vanuit een heldere visie, een diep innerlijk weten en een oprecht hart, richtinggevend en een mentor kunnen zijn voor anderen. Dit soort leiderschap houdt in dat je vanuit een diepe liefde voor je medemens en alle leven op aarde, vanuit je eigen-wijsheid een unieke bijdrage levert.

 Deze Mentor Opleiding is voor allerlei soorten therapeuten, (aspirant) coaches, begeleiders en hulpverleners of simpelweg liefhebbers van mensen, die een rijke basis willen leggen in hun rol als mentor en 'leraar' in de breedste zin van het woord.

Inhoud

De betekenis van het woord Mentor is 'Een ervaren persoon die, op basis van eigen kennis en ervaring, een ander persoon adviseert en begeleidt'.

De Mentor Opleiding is er op gericht om deze mentor-rol een intensieve impuls te geven en jezelf (verder) te ontwikkelen als begeleider en gids voor anderen in hun proces van menswording. In deze opleiding zul je gedurende een aantal maanden met een kleine groep gelijkgestemden jezelf op een diep niveau ontwikkelen in deze gidsende rol.

De Mentor Opleiding geeft een verdiepingsslag doordat je aan de slag gaat met:

 • een diepgravend begrip en kennis te ontwikkelen in een ruim perspectief op (je eigen proces van) menswording

 • het toe-eigenen van een diep vertrouwen in jezelf als mens, als hulpverlener en in de mens tegenover je

 • het herkennen en duiden van het proces waarbinnen mensen/cliënten zich bevinden

 • het herkennen en inzetten van je je eigen-wijsheid en intuïtieve weten

 • het herkennen van potenties bij anderen en ruimere perspectieven aanreiken

 • jezelf kunt leren 'gebruiken' als transformerende kracht in projecten, uitdagingen en doelen die voor je liggen
   

Het gehele programma bestaat uit een afwisseling van theorie (wetenschappelijke en esoterische bespiegelingen door Jentien Keijzer), verdiepende oefeningen, doorlopende zelfbespiegeling, (journaling, thuiswerk opdrachten reflecties) intervisie (uitwisseling, verdieping met medestudenten/college's) en supervisie (bespiegelingen van Jentien Keijzer) om zo jouw mentorschap vorm te geven op een manier die aansluit op jouw gehele wezen.

De Mentor Opleiding als geheel heeft als doelstelling om te onthullen en bekrachtigen wat zich in potentie al in jou bevindt. Helder te krijgen wat jij als mens hier uit te delen hebt en dit concreter vorm te geven.  Vanuit je eigen ervaring, je eigen verhaal en biografie, je eigen visie, met jouw unieke talenten op een gebied die voor jou zin- en betekenisvol is.

Programma

Het programma van de Mentor Opleiding is een korte maar intensieve opleiding van 8 opleidingsdagen verdeeld over twee modules.

De eerste module  gaat over jou en jouw leven en in deze eerste vier opleidingsdagen staan de vragen 'wie ben ik?' en 'waarom ben ik hier?' staan centraal. Tijdens deze periode van zelfonderzoek en zelfontdekking zul je deze vragen op verschillende niveaus gaan onderzoeken, om hieruit voor jezelf logische en betekenisvolle antwoorden te destilleren.

 

De tweede module gaat over hoe je jouw bijdrage in deze wereld handen en voeten geeft. Hoe jij een transformerende aanwezigheid kan zijn voor anderen. Tijdens deze vier opleidingsdagen zul je je verdiepen in jouw manier van mentor-zijn, jouw eigen-wijze en hoe je je werkzaamheid vormgeeft. Dit hoeft niet perse een beroepsmatige uitingsvorm te zijn, maar dat kan absoluut.


In deze volgorde kan er een de blauwdruk worden gelegd voor een unieke synergie tussen wie je bent, wat je gevormd heeft, hoe je leeft en wat je vervolgens doet in je leven.

Overzicht van het inhoudelijke programma:

Verdieping, Zelfinzicht & Persoonlijk leiderschap

1e module:  4 dagen (28 uur)

 

De opleiding start met een diepzeeduik in jezelf. Deze fase is er op gericht om diepgravend inzicht in jezelf en in je eigen proces van menswording te krijgen en jezelf verder te ont-wikkelen. Vaak is het zo dat we 'onderwijzen wat we zelf moeten leren', dus zelfinzicht en persoonlijk leiderschap is de sleutel tot het werkelijk mentor kunnen zijn voor de ander.
Vanuit verschillende invalshoeken zul je onderzoek doen naar jouw levensbestemming, je aspiraties en profiel, om jouw menszijn zo volledig mogelijk helder te begrijpen.

Thema's en ontwikkel doelen binnen deze eerste fase zijn onder andere:

 • grondige zelfkennis en doorlopende zelfreflectie

 • je schaduwen/patronen herkennen en hiermee functioneel leren omgaan

 • leven vanuit een gezond  ego: een persona die ten dienste staat van een volwaardig bewust zelf;

 • persoonlijk leiderschap: het ontwikkelen van zelfsturing en & zelfbeschikking

 • potenties in jezelf te herkennen en deze in te zetten om gidsend en mentorend te zijn voor anderen

Werkvormen:

interactieve colleges, verdiepingsoefeningen, stilte- en meditatie oefeningen, intervisie, thuiswerkopdrachten, reflectieverslaglegging

De inhoud van deze module is geïnspireerd op nieuw wetenschappelijke werken en esoterische filosofieën van oa.:

A. Maslow, Alice. A. Bailey, Helena Blavatsky,  Alan Seale, Wiebe Veenbaas, Elisabeth de Koning, Eckhart Tolle, Gary Zukav, Sat Shree e. v. a.

Visie, Houding  & Dienstbaarheid

2e module:  4 dagen (28 uur)

 

De tweede fase zal in het teken staan van het vormgeven van jouw unieke visie, houding en werkwijze in je vak als mentor voor anderen. Aan de basis van het mentorschap ligt een diep vertrouwen in het leven en de mens tegenover je, inzicht in ons bestaan en begrip van de context rondom het menszijn.
Vanuit dit inzicht zul je zelf onderzoek gaan doen naar de samenhang en verbanden tussen jouw eigen ontwikkelingsreis als mens en je missie en aspiratie als professional. Om vervolgens te ontwerpen hoe je  jouw ervaringsdeskundigheid op een passende wijze kunt delen met anderen.

Thema's en leerdoelen voor deze fase zijn onder andere:

 • het helder krijgen en formuleren van jouw aspiratie en inzicht op jouw krachtbronnen 

 • het heilige partnerschap tussen ziel en ego: zelfrealisatie & discipelschap

 • het  ontwikkelen van vertrouwen in jouw kanalen tot 'innerlijk weten' en intuïtie;

 • het toe-eigenen van een eigen richting, stijl en houding in jouw rol als mentor

 • het ontdekken van jouw transformerende kwaliteiten en deze om te zetten in dienstbaarheid

werkvormen: interactieve colleges, verdiepingsoefiningen, stilte- en meditatie oefeningen, intervisie, supervisie & verdiepingsverslaglegging

De inhoud van deze module is geïnspireerd op nieuw wetenschappelijke werken en esoterische filosofieën van oa.:

A. Maslow, Alice. A. Bailey, Helena Blavatsky,  Alan Seale, Wiebe Veenbaas, Elisabeth de Koning, Simon Sinek, Eckhart Tolle, Gary Zukav, Sat Shree e. v. a.

Praktische informatie

In de Mentor Opleiding word je in een informele groepssetting uitgenodigd volledig jezelf te zijn, je bewustzijn te openen en jezelf te ont-wikkelen.

 

Tijdens de gehele opleiding gaat het over de toepassing van jouw eigen gevormde inzichten, het integreren van nieuwe ervaringen en begrip en voortdurende verdieping tijdens intervisie en supervisie sessies.

De constante rode draad is om kennis, ervaring en inzichten om te vormen tot (eigen)wijsheid door middel van theoretische onderdelen, integratie oefeningen, bespiegelingen, praktische handvatten om door te geven in je persoonlijke of professionele leven.

 • docenten: Jentien Keijzer (psycholoog) gastdocent: Rosan Oosterom (teacher & facilitator)

 • locatie: Napoleonschuur te Amerongen  

 • duur: ca. 6 maanden

  • 8 opleidingsdagen van 10.00 tot 17.00 uur en naar eigen invulling zelfstudie/integratie

 • groepsgrootte: max 10  personen

 • kosten: 1599,- euro (excl. 21% btw)

 • data:

  • opleidingsgroep start september 2021​ (Vol!)

  • opleidingsgroep start december 2021 (6 en 7 december 2021, 10 januari, 31 januari, 21 februari, 21 maart, 11 april en 16 mei 2022)

 • aanmelding gaat via onderstaand inschrijfformulier, toelating zal plaatsvinden nav. een kort telefonisch intake gesprek.


NB. De Mentor Opleiding is  niet gecertificeerd of geaccrediteerd, je ontvangt dus geen diploma. Wel ontvang je desgewenst een bewijs van deelname en cursusmateriaal.

Praktische informatie

Notebook and Pencil

Schrijf je nu in voor de Mentor 

Opleiding

arrow&v

Dank je wel! Je aanmelding is verstuurd