top of page

Opleiding Bewustzijnsontwikkeling 

Wijsheid voor menszijn en leraarschap in de nieuwe tijd

In de opleiding Bewustzijnsontwikkeling leer je in vier opeenvolgende dagdelen het menszijn vanuit verschillende wetenschappelijke en esoterische invalshoeken begrijpen. Deze opleiding neemt je mee op reis door onze menselijke bewustzijnsontwikkeling waarin je diepgravend inzicht krijgt in de aard van het leven, jezelf en je medemens. 

De opleiding geeft een verdiepingsslag op het gebied van wijsheid en wetenschap en nodigt je middels deze combinatie uit tot een fundamenteel vertrouwen in ons bestaan. De opleiding is toegankelijk voor een ieder die zichzelf en zijn medemens grondig wil begrijpen en is daarmee ook uitermate geschikt voor voor hulpverleners, (yoga) docenten, coaches en therapeuten.

Programma

In een vierdelige serie interactieve colleges wordt door Jentien Keijzer, ons menszijn holistisch en gestructureerd behandeld, vanuit neurologische, (bio)psychologische, kwantummechanische en esoterische invalshoeken.

In de colleges worden universele abstracties en wetmatigheden begrijpelijk uitgelegd en toepasbaar gemaakt en geeft een holistisch overzicht van de menselijke basismechanismen die ten grondslag liggen aan al ons denken, voelen en handelen.

In vier dagdelen zullen achtereen de volgende thema's behandeld worden (twee thema's per keer):

Earth and Space

Thema  1 - Menselijke evolutie & de zin van het leven

Wie ben ik? Waarom ben ik hier? En wat voor doel of zin heeft het leven? Wat is de intentie van dat leven en hoe verbind ik deze abstracties aan mijn dagelijkse realiteit? Wat is het verhaal binnen alle scheppingsverhalen? Hoe krijg ik inzicht in mijn persoonlijke bestemming?

Earth and Space

Thema 2 - De reis van bewustzijn & de huidige bewustzijnstransformatie

Wat houdt de huidige bewustzijnstransformatie in? Hoe kunnen we crises en moderne maatschappelijke uitdagingen begrijpen vanuit een breder perspectief? Welke verschillende stadia en eigenschappen zijn er voor ons als mens in deze bewustzijnstransformatie?

Compass

Thema  3 - De persona & ons instrumentarium

Wat is onze persona, ons ego? Welke functie heeft onze persona ten opzichte van ons bewustzijn? Wat kan ik met de verschillende onderdelen of voertuigen van mijn persona (mentaal, emotioneel en fysiek) en hoe leer ik deze beheersen in plaats van er door geleefd te worden?

Eye Close Up

Thema  4 - Bewustzijn & aandacht

Welke rol heeft ons bewustzijn in ons dagelijks leven? Welke niveaus van bewustzijn zijn er? Wat is de werking en het effect van aandachtstraining? Hoe leer ik mijn aandacht beheersen en focussen?

Bright Idea Bulb

Thema 5 - Gevoelens & energie

Wat is angst en hoe ontstaat het? Wat zijn onze motieven achter ons denken, voelen en handelen? Hoe gebruik ik gevoel als kompas voor mijn leven? Alles is energie, alles is liefde, wat houdt dat concreet in ? Hoe leer ik werken met de universele wetten van energie in mijn dagelijks leven?

Brain Sketch

Thema 6 - Zelfvertrouwen, & authenticiteit  

Wat betekent zelfvertrouwen en hoe ontwikkel je dat als mens? Wat vraagt het van ons om puur, echt en authentiek te zijn? Wat is zelfactualisatie? Wat betekent het om vanuit zelfvertrouwen en authenticiteit te leven en functioneren?

Back

Thema 7 - Samenwerking & verbinding

Wat is onze ware natuurlijke aard en wat zijn onze evolutionaire en drijfveren? In welk opzicht zijn we sociale dieren en wat is er uniek aan ons menszijn op dit vlak? Op welke manier en op welke niveaus zijn we met elkaar verbonden?  Wat gebeurt er met ons brein en lichaam tijdens ware verbinding en afstemming? 

Ferris Wheel

Thema 8 - Dankbaarheid  & scheppingskracht

 Wat is de ware betekenis van dankbaarheid? Welk effect heeft dankbaarheid op mijn fysieke lichaam en emoties? Op welke manier is dankbaarheid de sleutel van het leven?  Wat wil ik creëren in mijn leven? En hoe kan ik universele scheppings- en manifestatie kracht toepassen in mijn leven en werk?

Tijdens de opleiding worden al deze vragen diepgravend behandeld maar ook praktisch beantwoord om je een heldere visie te bieden over menszijn in deze moderne tijd. 

In een informele groepssetting word je uitgenodigd je bewustzijn te openen en jezelf te ont-wikkelen. 
Om nieuw wetenschappelijke kennis en leringen uit oude wijsheidstradities in je op te nemen en te integreren in je persoonlijke en professionele leven.

 • docent: Jentien Keijzer
   

 • locatie: Amerongen - Utrechtse Heuvelrug
   

 • duur:  Vier dagdelen van 3,5 uur 
   

 • data: winter 2022 (data worden binnenkort online gezet)
  ​​

 • kosten: €590,- euro (incl. 21% btw) 

NB. De opleiding is  niet gecertificeerd of geaccrediteerd, je ontvangt dus geen diploma. Wel ontvang je een bewijs van deelname en de gehele verhaallijn in visuele en tekstuele sheets wat de opleiding overzichtelijk en gestructureerd weergeeft.

Praktische informatie

Schrijf je nu in voor de opleiding

Bewustzijnsontwikkeling

Inschijven mens zijn

Schrijf je nu in voor de opleiding

Bewustzijnsontwikkeling

Dank je wel! Je aanmelding is verstuurd

Inschijven mens zijn
bottom of page