top of page

Nieuwe Psychologie: onze multi-dimensionale waarneming


Dit is een artikel uit een reeks die ik schrijf genaamd 'Nieuwe Psychologie'. Lees ook het vorige artikel in deze reeks over 'Nieuwe Psychologie: ongekende vermogens van ons bewustzijn'.

Als psychologe onderzoek, onderwijs en schrijf ik over de grensgebieden van psychologie, bewustzijn en wetenschap. Om licht te schijnen op de nieuwe soort mens die we geleidelijk aan het worden zijn. Mijn natuurlijke neiging is om in toekomst te turen en tekenen van de nieuwe tijd op te vangen en te interpreteren. Om jou perspectieven aan te reiken voor een leven vanuit dit nieuwe menszijn. Wil je een diepzeeduik maken in deze en aanverwante onderwerpen, komend voorjaar start de opleiding Nieuwe Psychologie.


Dimensies, enerzijds klinkt het spiritueel of misschien zelfs vaag, anderzijds is het gewoon gortdroge wiskunde. In de wiskunde worden dimensies gebruikt om de ruimte waarin objecten of fenomenen zich bevinden te beschrijven. In Nieuwe Psychologie gebruik ik het fenomeen dimensies om de 'positie van iemands waarneming' van de realiteit te duiden. Oftewel, de 'ruimte' dat ons bewustzijn kan waarnemen.

Magnetronmaaltijd spiritualiteit

In hardcore spirituele kringen is er de laatste tijd veel te doen rondom de overgang naar een andere dimensie. Als je je een beetje in dit soort contreien begeeft, is het je wellicht niet ontgaan dat een heleboel mensen ervan uitgaan dat ze binnenkort naar de 5e dimensie zullen overgaan. Dat ze de 3e dimensie achter zich laten - over de 4e dimensie wordt op een of andere manier bar weinig gezegd - en dan hupsakee, naar de 5 dimensie vol licht en liefde.

Dimensies zijn geen plaatsen. Je kunt er niet naar toe omdat je er al bent

Ik geloof niet dat we iets achter ons zullen laten en ergens anders naartoe gaan. Dimensies zijn namelijk geen plekken, maar perspectieven op één en dezelfde plek. Het zijn verschillende waarnemingen van dezelfde realiteit, waarnemingen of perspectieven die je je wel of niet bewust bent. Hoe ruimer het bewustzijn, hoe hoger de dimensie die ervaren wordt. Hoe hoger de dimensie, hoe meer je waarneemt. Ook letterlijk, we noemen het ook wel helderziend, heldervoelend, helderwetend, alleen is het feitelijk gewoon een andere dimensionale werkelijkheid. Maar mooi is dat die bewustzijnsverruiming iets is wat gewoon een bijgevolg is van onze evolutie: soort bonus van de schepper. Het is dus gelukkig niet enkel en alleen voor een elite groepje ...

De zuidas, maar dan in een spiritueel jasje

Dat hele idee van 'ergens naartoe gaan' werkt wat misleidend en riekt vrij regelmatig naar spiritueel narcisme. De 5e dimensie wordt meer meer dan eens omschreven als iets voor een soort 'verkozen' clubje, en zo is ons ego toch door de artiesteningang naar binnengeslopen en heeft ons bewustzijn in rangen en standen onderverdeeld. Een soort 'zuidas', maar dan in een spiritueel jasje. Ik geloof, iedereen is altijd in elke dimensie, omdat dimensies ons omringen, altijd en overal. Je kan er dus niet naartoe omdat je er al bent. Je bent al in alle mogelijke dimensies die er bestaan. We zijn gewoon multidimensionale wezens, allemaal.


Een huis, tuin & keukenvoorbeeld

Een voorbeeld: onze dochter van zeven leeft in dezelfde realiteit als haar broertje van twee. Ze wonen allebei in hetzelfde huis, leven een zelfde deel van ons gemeenschappelijke gezinsleven, maar zijn zich beiden iets anders bewust van dat leven. Sterker nog, ze hebben een totaal andere ervaring, dat kunnen we rustig stellen. In die zin leven ze in een geheel andere dimensie. En zo is het dus ook met de dimensies in ons universum. Zelfde universum, maar je kunt radicaal verschillende ervaringen hier van hebben.

Het principe van 'Oei ik groei' stopt niet na je eerste levensmaanden, dat gaat gewoon door tot je er dood bij neer valt.

Ondanks onze individuele verschillen, zitten we collectief wel in een evolutionaire groeisprong. Daarom is het ook zo onrustig in de wereld. Het principe van 'Oei ik groei' stopt niet na onze eerste levensmaanden, dat gaat gewoon door tot je er dood bij neer valt. En zo boven zo onder, zo groot zo klein, zo moet ook onze beschaving geloven aan groeisprongen die worden ingeluid door crises. Dat is een universele wetmatigheid, chaos en groei gaan altijd hand in hand..

Er nu is er in ons collectief iets groots aan het verschuiven, aangezien niet alleen wij als soort maar de gehele aarde in een evolutionaire bewustzijnssprong zit. Onze moeder aarde is ook gewoon een organisme, net als wij, en maakt een overgang naar zelf-bewustzijn. De mens is daar het meewerkend voorwerp in zou je kunnen zeggen, maar daarover in een volgend artikel in deze reeks meer. Vanuit deze ruimere context kunnen we naar mijn idee wel stellen dat we nu collectief overgaan van enkel de waarneming van de 3e dimensie, naar de waarneming van de 4e en 5e dimensie. Maar nogmaals, we gaan er niet naartoe want we zijn er al. Maar we gaan het steeds meer waarnemen, die 5e dimensie.

Even een paar stappen terug, van 3D naar 5D?

Dit vraagt even een paar stappen terug en wat tekst en uitleg over de verschillende dimensies.


De 1e dimensie: eenheid

De 1e dimensie is de dimensie van eenheid, van non-dualiteit (Advaita Vendanta). Oftewel geen twee. Dit is de fundamentele basis van ons bestaan, alles is één. Alles is hetzelfde spul, sterrenstof. Ook wel energie zegt nu ook de wetenschap (kwantumfysica) die er sinds een aantal decennia achter is dat waar je ook een microscoop op zet - een stoel, de krant, een muur, je hand, gedachten en emoties-, je komt altijd hetzelfde spul tegen: energie. Materie en energie zijn equivalenten. Maar ook wat wij benoemen als leegte, of non-materie, de zogenaamde lege ruimte tussen alles, is ook energie. Er is dus geen plek waar jij ophoudt met bestaan en de ruimte of lucht om je heen begint, aangezien jij en de lucht allemaal hetzelfde spul is. Dit is lastig te bevatten met een brein dat gericht is om van die eenheid, onderscheid te maken. Het is zijn taak om van die eenheidssoep allemaal stukjes chocola te maken.

Er is dus geen plek waar jij ophoudt met bestaan en de lucht om je heen begint, aangezien jij en de lucht allemaal hetzelfde spul is: energie

De 2e dimensie: dualiteit

Die chocola ervan maken, dat is de afdeling van de 2e dimensie. Dat is waar ons brein voor een groot deel in verblijft. Ons brein kan enkel iets waarnemen bij de gratie van iets anders. Je kunt alleen maar 'hoog' duiden, als er iets anders 'lager' is. Dit is waar meningen, oordelen maar ook vooroordelen zich vormen. De 2e dimensie is de eenheid die zich laat zien in oneindig veel polariteiten. Licht en donker, hoog en laag, hier en daar, groot en klein, angst of liefde, yin en yang en ga zo maar door. Maar yin en yang zijn onderdeel van één cirkel, als je een van beide weghaalt, is er geen cirkel meer.

Verzet tegen de ene pool en hechting aan de andere pool is een enkele reis naar lijden

Het zijn dus geen tegenstrijdigheden waar we in leven, maar allemaal polaire uitingsvormen van één en hetzelfde: eenheid. De taak van ons brein om juist in die eenheid alles te onderscheiden, is een heel belangrijke taak omdat dit de enige manier is waarop je de wereld om je heen kan waarnemen in al zijn verschillende uitingsvormen. Maar je kunt er ook vreselijk mee in de knoei raken (zie huidige toestand van de wereld) als je slechts één van beide kanten wilt. Of wanneer je waarheidsclaims gaat leggen dat één van de polariteiten of een zijde 'beter, mooier of verhevener' bestempeld en de andere slecht of laag. Yin zichzelf beter vindt dan yang, het is een non-discussie. Maar toch gaan we hier genadeloos de mist mee in, simpelweg omdat we de eenheid niet meer kunnen waarnemen achter de polariteiten. Dan komt er hechting aan de ene en verzet tegen de ander pool, en zo wordt ons lijden geboren.

Een voorbeeld

Geluk versus ongeluk is een aansprekend voorbeeld. Iedereen wil liever gelukkig dan ongelukkig zijn en die voorkeur is volkomen begrijpelijk en logisch, het voelt lekkerder. Maar zonder 'ongelukkig' in welke gradatie dan ook, kun je niet weten wat het is om gelukkig te zijn. Als een waxinelichtje zijn hele leven onder een tl-bak staat, zal het nooit weten wat 'licht geven' betekent'. Het heeft duisternis nodig om de ervaring van licht te kunnen hebben. Toch willen we vaak ons duisternis, onze pijn en ongeluk' elimineren of oplossen, en ons 'geluk' vasthouden. En dat wordt dan een enkele reis naar frustratie en uiteindelijk uitputting, omdat je in verzet gaat tegen de aard van het bestaan (polariteit). Dat ga je helaas niet winnen.

De 3e dimensie: ervaring

De 3e dimensie is de dimensie waarin de polariteiten (2e dimensie) binnen de eenheid (1e dimensie) ervaren worden. Dit is dus de dimensie van ons ervaringsleven. Je zou kunnen stellen de eenheid (bewustzijn) ervaart zichzelf door middel van alle verschillende uitingsvormen die er bestaan (dualiteit). Zo werd de eenheid een veelheid, zo werd het Al wordt het Heel-Al. En er is een 3e perspectief nodig om dat heel-al te ervaren.

In de 3e dimensie ervaar je dus het Heel-Al. Eigenschap van deze dimensie is dat er enkel de ervaring is. Ervaringen die worden waargenomen als een aaneenschakeling van verschillende gebeurtenissen. Zo nemen vele mensen hun werkelijkheid waar: als een random opeenvolging van events en gebeurtenissen.

'Kop d'r voor en schouders d'r onder' zou mijn oma zeggen

In het bewustzijn van de 3e dimensie heb je soms fijne ervaringen en soms onaangename ervaringen. Soms heb je pech, soms heb je geluk. Het is wat het is en het is hopen op het beste. 'Kop d'r voor en schouders d'r onder' zou mijn oma zeggen. Het is logisch dat je met het bewustzijn van enkel deze 3e dimensie, je gaat proberen je pijn te vermijden en je geluk probeert na te jagen of vast te houden. Maar zoals de 2e dimensie ons al duidelijk maakte, is het leven 'een spel van allebei'. Het hele utopische beeld van één eindstation, walhalla of paradijs, of het 'ik leefde nog lang en gelukkig' gaat niet gebeuren op deze 3D planeet, daarvoor moet je naar de 1e (of de 9e) dimensie. Maar ja, we leven nu eenmaal ook in de 3e dimensie waarin je (geheel vrijwillig gekozen) kunt ervaren hoe die eenheid in zijn verscheidenheid allemaal kan voelen. Dat is zo'n beetje de het antwoord op de vraag 'waarom ben ik hier op aarde?' Om het Heel-al te ervaren. Niet het Half-Al.

De 4e dimensie: proces

De 4e dimensie is het proces waarin het ervaringsleven (3e dimensie) zich voltrekt. Hoe al die ervaringen zich afspelen, dat is namelijk niet random of toevallig. Er zit een ritme in, een logica. Zo als alles in de natuur: het verloopt via een cyclus. Je zou kunnen zeggen, de 4e dimensie is het proces of de cycli waarin de 3e dimensie (ervaringen) zich voltrekken. Dit is de techniek van de schepping, we noemen het ook wel evolutie. Evolutie verloopt in herhalende cycli, daarom wordt het ook wel cyclische evolutie genoemd. Een cyclus is een herhaling van steeds weer hetzelfde riedeltje (lente, zomer, herfst, winter) maar iedere cyclus kent wel een zekere vooruitgang ten opzichte van een vorige. Anders was het enkel een eindeloze herhaling van meer van hetzelfde. Dat is zeker niet hoe ons leven werkt, we groeien in zijn geheel als mens, als maatschappij, als beschaving en als planeet continu. Dat is het hele scheppende principe van onze kosmos. Het gaat alleen zo langzaam, dat je de cycli vaak uit het oog verliest. Het vraagt zowel heel zorgvuldig kijken en tegelijkertijd uitzoomen. Het kennen van je 'tijdsvakken' is daarom in iedere wijsheidstraditie ook een must als het gaat over een gelukkig leven. Astrologie, Numerologie, Human Design, de Maya Kalender of Azteken, ze geven ons allemaal inzicht in onze persoonlijke en collectieve tijdsvakken.

Leven met het inachtnemen van de 4e dimensie zou ons als mens, als beschaving en als planeet kunnen redden

Weer even een voorbeeld om de 4e dimensie concreet te maken: een boom. De groei van een boom doorloopt steeds het zelfde cirkeltje: knoppen in de lente, bloeien in de zomer, blaadjes vallen in de herfst, en in de winter is hij kaal. Ieder jaar weer hetzelfde, echter groeit de boom in zijn geheel wel als organisme. Hij wordt steeds breder, wortelt steeds dieper en krijgt steeds langere en bredere takken. Alles in de natuur (ja wij ook) voltrekt zich volgens deze 4e dimensie: 1. expressie, 2. experimenteren, 3. integreren, 4. transcenderen (hier zal ik binnenkort een heel artikel aan wijden). Zo is het ook beter te begrijpen waarom je niet 'naar' de 4e dimensie kan gaan, net.zo min je niet naar de seizoenen gaan. Je ziet het of je ziet het niet, je leeft er naar of niet. Tja, en als we heel even eerlijk kijken naar de inrichting en structuren van huidige economische systeem, onze gezondheidszorg, het onderwijs en ons politieke systeem waarin de drang naar progressief stijgende lijnen, levensverlenging, winstmaximalisaties of opwaartse carrière ladders zonder rust of neergang we in onze samenleving nastreven, kunnen we concluderen dat we de realiteit van de 4e dimensie over het algemeen niet echt een leidend principe is. We zijn vergeten dat we een natuurfenomeen zijn. En ik verzin het niet he, het is gewoon biologie en natuurkunde. Ik zou dit zo graag de politiek in willen krijgen...

Ik zie soms dat beeld van een vlieg die door het raam probeert te vliegen, opnieuw en opnieuw en opnieuw...

Dat breekt ons dan ook op, dit negeren van deze dimensie - onze cyclische aard. Als de natuur geen rust neem, de blaadjes niet van de boom vallen, kapseist de boom binnen de kortste keren onder het gewicht van alle blaadjes. Bij mensen noemen we dat overspannen of burn-out. Daarom is burn-out ook geen ziekte, maar een symptoom van het in de wind slaan van je eigen natuur. Leven met het inachtnemen van de 4e dimensie zou ons als mens, als beschaving en als planeet kunnen redden.

De 5e dimensie: purpose

De 5e dimensie is de dimensie waarin je leeft vanuit een overview, een metaview. Geometrisch kun je denken aan het topje van de piramide, die overziet alle vlakken. Daar overzie en begrijp je de betekenis van de eenheid (1e dimensie), die zich voordoet in dualiteit (2e dimensie) en die je kunt ervaren (3e dimensie) volgens een vaststaand herhalend proces (4e dimensie). De 5e dimensie is het bewustzijn over de betekenis, over de purpose van dit samenhangende proces van deze vier dimensies tezamen. Dat heeft het namelijk, zin en betekenis. Sterker nog, het vraagt iets van ons als mede-scheppende wezens. En dan komen we bij de volgende dimensies 6 tot en met 9. Maar dat wordt nu wat lang en is weer voer voor een volgend artikel.

In de 5e dimensie hoor je de muziek in het lawaai

De 5e dimensie is het bewustzijn waarmee je de betekenis ziet van alles wat er gebeurt in je ervaringsleven: vooral waarom het gebeurt. Hier ga je de muziek in het lawaai horen, de rode draad in alle random gebeurtenissen herkennen. It suddenly makes sense. Hier begrijp je, doorzie je en gebruik je de dualiteiten van het leven voor jouw proces van bewustwording (dat is de afdeling van je ziel). Je wordt niet meer beheerst door de dualiteit en je ervaringen, maar gebruikt deze duale ervaringen en het cyclisch proces waarin deze zich voordoen als voeding en uitnodiging voor de ontwikkeling van je menszijn. Ofwel; de evolutie van je ziel. Hoe je het wilt noemen.

Staan we aan de vooravond van bewustzijn in 5e dimensie?

In deze zin geloof ik zeker dat we als beschaving aan de vooravond staan van de 3e naar de 4e en 5e dimensie. Niet met onze rugzak of koffer klaar om te vertrekken van de 3e het volgende level, maar wel dat we ons bewust worden dat het leven in deze 3D wereld niet zomaar een opeenvolging is van toevalligheden zijn waar we aan overgeleverd zijn. Dat we het verhaal achter de schermen gaan begrijpen en doorzien. En meest intelligente om dan te doen is actief meebewegen; co-creatie.

We groeien, evolueren langzaamaan naar een totaal andere ervaring van het leven

Vanuit het 5 dimensionale waarnemingsvermogen kom je tot het besef dat het leven een instrument is voor de ontwikkeling van je bewustzijn of ziel. Want ja, je hebt een leven voor je huidige leven en zeker ook daarna. We komen meer en meer tot het (wetenschappelijk gedragen) besef dat na ons overlijden ons bewustzijn namelijk niet stopt, maar juist grootser en omvattender wordt (in een volgend artikel 'De dood, het grote avontuur' zal ik hier verder op ingaan). In die zin lijkt leven vanuit een 3 dimensionaal bewustzijn het meest op door een sleutelgat naar een kamer kijken, - je denkt dan misschien dat je het aardig in beeld hebt- totdat je ineens doorhebt dat je de deur ook nog open kan doen en je 360 graden de kamer rond kan kijken: de 5e dimensie. Een zoveel ruimere ervaring van diezelfde kamer. En zo groeien, evolueren we langzaamaan naar een totaal andere ervaring van het leven.

Dubbelkijken

In mijn cursussen en opleidingen lanceerde ik het afgelopen jaar meer en meer het concept 'dubbelkijken'. Dat gaat over die verschillende lagen van bewustzijn tegelijkertijd leren waarnemen. Niet het één of het ander, maar allemaal tegelijkertijd. Vooral benadruk ik altijd het belang om niet te gaan ageren of verzetten tegen de 'lagere dimensies, de dualiteit aan te vechten en het half-al na te streven, of onszelf weg te mediteren uit de 3e dimensie. We zijn niets zonder onze ervaringsleven. Dat is als dansen zonder muziek, dat is toch echt een slap aftreksel van wat het kan zijn.


Alle dimensies in onze kosmos zijn allemaal absoluut gelijkwaardig en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn allen even heilig, even spiritueel of goddelijk zo je wilt. Er zijn geen elite clubjes of 'chosen ones', er is enkel evolutie - en ook deze loopt cyclisch. Dus mocht je ooit verlicht raken, weet dat je daarna weer zult afdalen in de verdichting. Het is de wet.

Juist nu in deze overgangsfase van ons waarnemend vermogen is het zo ongelofelijk belangrijk is dat we meer en meer leren all inclusieve waar te nemen. Dat is een kunde, en die kan je cultiveren. Waar je je aandacht op richt, groeit. Als we ons er op af stemmen, komt onze trillingsfrequentie tussen het ego- en zielsbewustzijn. Dan ben je nog helemaal in de 3 dimensionale wereld, maar niet meer van die wereld. Dat is een essentieel verschil. Een verschil tussen leven of lijden.


Hele fijne kerst en feestdagen lieve mensen!


Jentien Keijzer


NB: Wil je een diepzeeduik maken in deze en aanverwante onderwerpen rondom Nieuwe Psychologie, neem dan een kijkje bij mijn trainingen en opleidingen.


Comments


bottom of page