top of page

Corona crisis: de mystieke betekenis van 1,5 meterOnlangs ben ik weer begonnen met lesgeven en trainingen geven, onder andere voor de Opleiding Bewustzijnsontwikkeling. Belangrijke thema's in deze opleiding zijn het omgaan met emoties, de functie van gevoelens en de aard van deze zaken op het microscopische niveau van kwantumfysica. Tijdens de opleiding komt regelmatig het wetenschappelijk onderzoek van het HeartMath Institute aan bod. Het HeartMath Institute is een organisatie die is opgericht met als specifiek doel om onderzoek te doen naar de impact van onze menselijke gevoelens op ons lichaam en de rol die gevoelens spelen in onze wereld. HearthMath richt zijn onderzoek specifiek op de plaats waar deze emoties lijken te ontstaan: het menselijk hart.

Ons hart is de baas De afgelopen ca 40 jaar heeft de neurowetenschap aangenomen dat het brein het centrum was van het menselijk lichaam; dat het brein alles in ons lichaam aanstuurt. Dit blijkt echter uit recentelijk onderzoek niet het geval te zijn; ons brein is belangrijk maar niet dominant in het aansturen van ons systeem. Wetenschappers van het HeartMath Institute ontdekten dat zo'n 90 tot 95 procent van je zenuwen, informatie ván je lichaam náár je brein stuurt, inplaats van wat we eerder dachten, van het brein naar je lichaam. Ons zenuwstelsel wordt aangestuurd door ons hart. Ons hart is in die zin de ‘baas’ van ons lichaam en zorgt ervoor dat informatie over onze gemoedstoestanden en gezondheid door ons lichaam verspreid wordt.

Verschillende emoties hebben verschillende effecten Als emoties sterk zijn, kun je dat zien aan grote veranderingen in het patroon van ons hartritme. Het blijkt dat positieve gemoedstoestanden en emoties (coherente emoties) onze fysiologie hernieuwen en gezond voor ons zijn. Liefde, medeleven, compassie, en bovenal dankbaarheid, -allemaal gevoelens die we als positief labelen- beïnvloeden ons lichaam ten positieve omdat ze een optimaliserende en vitaliserende boodschap sturen naar al onze lichaamscellen. Deze cellen genereren op hun beurt á la minute gezonde hormonen en biochemische stoffen naar aanleiding van deze 'positieve' hart signalen. Deze boosten onze gezondheid en hebben allemaal voordelige effecten op de werking van ons brein, geluksgevoel en algehele welbevinden. Andersom ontdekte het HeartMath Institute ook dat wanneer hart stressvolle of angstige signalen verstuurt, dit ons functioneren, welzijn en onze gezondheid hindert.

Ons immuunsysteem En bovenal, (interessant in deze tijd waarin we veel kunnen hebben aan een gezonde weerstand) blijken onze emoties erg veel invloed te hebben op ons immuunsysteem. In een onderzoek vroegen wetenschappers aan gezonde proefpersonen om zich te richten op twee verschillende emoties - woede of liefdevolle aandacht- terwijl een belangrijk anti-lichaam van ons immuunsysteem -secretory IgA- gemeten werd. IgA vormt een beschermlaagje om onze cellen om ze te beschermen tegen aanvallen van bacteriën en virussen. Het is bekend dat stress de IgA-laagjes afbreekt zodat we kwetsbaarder worden voor infecties van de luchtwegen zoals verkoudheid en griep. Het onderzoek wees uit dat alleen al het denken aan een angstige ervaring het immuunsysteem zes uur lang verlamde. Gevoelens van liefdevolle aandacht en mededogen versterken juist deze IgA-laag.

Interessant toch?

De natuur wil dat je je goed voelt! Interessant toch? Dat emoties en ons hart zo'n centrale rol spelen in ons leven en ons welzijn. Laat dat nou precies ook al eeuwen en eeuwen overgedragen worden door allerlei wijsheidstradities en inheemse culturen. En ook speelt het hart binnen bijna elke hedendaagse religie een primaire rol. Tenminste als we niet verzanden in discussies over wetten en regels ervan, maar de inhoudelijke boodschap van religies ontcijferen. En voor huidige Corona tijden is het zeer interessant dat we nu weten dat wat we voelen een cruciale rol speelt in onze gezondheid. De natuur wil dat je je goed voelt!

Onze bijdrage aan ons eigen welzijn Dus als we de boodschap van de wetenschap volgen; we kunnen zelf ook een enorme bijdrage leveren aan het verhogen van onze draagkracht en weerbaarheid: liefde, dankbaarheid, compassie en sociale betrokkenheid zijn het meest krachtige natuurlijke medicijn wat er voor onze gezondheid bestaat wat dat betreft. En het mooiste daar van is: het is overvloedig voor handen en voor iedereen op elk moment beschikbaar. Er is natuurlijk heel veel om bang voor te zijn, maar er is ook zo ongelofelijk veel meer om dankbaar voor te zijn of om liefde voor te voelen. Het feit dat de zon schijnt, dat er water uit de kraan komt, of simpelweg dat de verwarming het bij je thuis doet nu we allen zo thuis moeten werken in deze koude maanden. Het zou allemaal ineens niet meer zo zijn... Het is zo vanzelfsprekend dat we vergeten hoe het zou zijn als deze zaken ineens geen vanzelfsprekendheid meer zouden zijn. Zaken waar we dankbaar voor kunnen zijn liggen vaak zo voor de hand dat je er bijna over struikelt.

De mystieke rol van ons hart en anderhalve meter... Maar niet heeft ons hartsignaal enkel invloed op ons eigen welzijn, gezondheid en ons functioneren. Ons hart heeft ook invloed op anderen. En dat is nu ook weer zo interessant in deze huidige corona tijden... Wetenschappers van het HeartMath Institute hebben aangetoond middels elektromagnetische metingen, dat ieder mens een donut-vormig elektromagnetisch veld rondom zijn hart heeft dat zich uitstrekt voorbij het lichaam. Dit elektromagnetische energieveld heeft een doorsnede van zo’n anderhalve meter.

Anderhalve meter inderdaad!

Anderhalve meter inderdaad! Een begrip, dat in 2020 toch wel een beetje bij ons dagelijkse vocabulaire is gaan horen kunnen we stellen... Voor de goede orde, met dit veld wordt niet gedoeld op ons aura, dit specifieke veld bestaat uit meetbare electromagnetische golven die ons hart uitzendt en aan onze omgeving laat weten: "zo voel ik me nu". Het is onze kleur, onze 'vibe', onze eigen anderhalve meter zone dat bestaat uit het meest intieme stukje van ons eigenste wezen. En precies daarin worden we even geacht met onszelf te marineren. Frequenties van anderen worden wat 'on mute' gezet. Door de afstand tot anderen zijn er simpelweg minder electromagnetische impulsen die op ons in bombarderen. Je wordt met jezelf in je eigen donut even met rust gelaten als het gaat over electromagnetische golven van de ander. Dat voelt eenzaam voor velen. Maar het geeft ons ook de mogelijkheid te leren om solitair en authentiek te worden. Of zoals ik het graag noem: emotioneel volwassen.

Crisis en groei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden Dat is een kans die gelijktijdig optreedt tijdens crisis. Zo werkt het universum namelijk, ze geeft ons altijd crisis én kans tegelijkertijd. Zo werkt het dus ook in onze maatschappij: de mooiste kado's komen in de lelijkste verpakkingen.

Zo werkt het universum namelijk, de mooiste kado's komen in de lelijkste verpakkingen


Emotionele volwassenwording'. Dat klinkt alsof we nu heel kinderachtig bezig zijn en feitelijk is dat ook een klein beetje het geval wat betreft emoties. We vinden het namelijk heel lastig om met de 'down-side' van onze emoties om te gaan. Die willen we niet, die negeren we of onderdrukken we, of proberen het zsm te veranderen. De 'up-side' van emoties is geen probleem. Vreugde, geluk, tevredenheid, succes, ontspanning vinden we allemaal heel lekker en makkelijk om mee om te gaan. Dat streven we na en proberen we zo goed en lang mogelijk vast te houden. Sommigen zijn er van overtuigd dat het bereiken van 'geluk' zelfs het doel van het gehele leven is. Dat is heel mooi, maar op zijn minst niet zo realistisch.

Als je 'ja' zegt tegen het leven kan je niet tegen de helft van datzelfde leven 'nee' zeggen. Als je 'ja' zegt tegen het leven (en daarmee 'ja' tegen jezelf), kan je niet tegen de helft van datzelfde leven of jezelf 'nee' zeggen. Toch doen we dat wel. Dat deel van het leven wat we labelen als onzeker, kwetsbaar, angstig, duister etc, dat willen we niet. Daar komen we tegen in het verzet door middel van allerlei trucks, onderdrukkingsstrategieën, pogingen tot oplossen, verlichten, veranderen en fixen. Zo vliegen we ook corona aan: we strijden ertegen om 'het virus eronder te krijgen' horen we Rutte heel veel zeggen. Logisch, en belangrijk ook, maar als het gaat om de gevoelsmatige kant ervan (de angst, onzekerheid en stress die het bij ons teweegbrengt), niet volwassen. En met volwassen bedoel ik intelligent in deze context. Ons verzetten tegen onze emotionele realiteit is een van de meest onzinnige ondernemingen die we als mens kunnen ondernemen. Hoe we 'intelligent' met emoties om kunnen gaan, schreef ik eerder over in het artikel: Emoties: verzetten heeft geen zin.

Emotioneel volwassen-worden, wat houdt dat dan in? En hoe worden we uitgedaagd in deze huidige (Corona tijden) om deze meer te ontwikkelen en hierin te groeien? Emotioneel volwassen-worden Emotioneel volwassen worden, wat houdt dat in? Dat houdt in dat we niet langer beheerst worden door onze emoties, maar dat wij in plaats daarvan onze emoties leren beheersen. Beheersen in de zin van, emoties intelligent en bewust leren gebruiken waarvoor we ze initieel hebben gekregen: als feedback mechanismen over onze subjectieve waarheid. Met andere woorden; je emoties vertellen je hoe zaken voor jou zijn. En emoties of gevoelens willen niet veranderd of opgelost worden, gevoel wil gevoeld worden. En door het te voelen lost het op. Dat is een mantra die we kunnen onthouden. Niemand op deze wereld voelt, ervaart en ziet de wereld zoals jij dat doet. Je emoties geven je heel veel informatie over jouw unieke ervaring en daarmee jouw subjectieve waarheid. Dat te voelen en te durven containen kan ons zoveel rijkdom en intimiteit met onszelf opleveren. Klinkt allemaal ingewikkeld, maar het is uiterst eenvoudig ontworpen voor ons. Hoe jij iets voelt nu, zo is het voor jou op dit moment.

Niet verlicht, niet verbeterd maar volledig durven zijn In mijn trainingen komt vaak de wens van mensen naar voren om meer 'verlicht' te worden. Een term die uitermate goed doet in spirituele kringen. Ik geloof er dat we beter eerst kunnen proberen als mens 'volledig' te durven zijn, in plaats van de nadruk te leggen op de mooie, lichte, aangename aspecten van ons menszijn. Door volledig te durven zijn, en het licht van je aandacht te durven schijnen om alles wat er zich in je bevindt, wordt het namelijk automatisch lichter.

Als we die uitnodiging van deze tijd serieus nemen, de uitnodiging die het bijgevolg van corona ons ook aanreikt, de uitnodiging om volledig met onszelf te durven zijn, biedt het een enorme kans op emotioneel volwassen worden. Om vanuit dat punt, die 'plaats' van emotioneel volwassener, die ander en de buitenwereld weer tegemoet te treden.

Jentien Keijzer www.jentienkeijzer.nlComments


bottom of page